Partneři

Klub takového formátu by se neobešel bez velkých a silných partnerů. Všechny poskytnuté výhody od našim partnerů, nabízíme obratem našim KSA členům. Toto je však pouze začátek. V tomto směru máme v plánu stále rozšiřovat naši spolupráci s dalšími silnými partnery. Loga těchto partnerů budou obsaženy v našem KSA magazínu, na našem webu, na našem klubovém oblečení a také na našich autech.