Ochrana osobních údajů

1/ Zpracování osobních údajů zákazníka za účelem realizace akcí správce v budoucnosti

Souhlas se zpracováním kontaktních údajů

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 tímto uděluji společnosti Klub sportovních aut-SEIZIS Nikolaos s.r.o., se sídlem na adrese Králův Dvůr, náměstí Míru 377, PSČ 267 01, IČ: 28471695 (správce osobních údajů), souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu výše uvedené kontaktní emailové adresy pro účel zpracování:

Zákazníci správce jsou fyzické osoby (podnikající či nepodnikající) a právnické osoby (resp. fyzické osoby, které vystupují v roli osob oprávněných jednat za právnickou osobu) využívající služeb správce v oblasti rezervace stolu v provozovnách správce.

Pro účely: sjednávání, uzavření a plnění smlouvy mezi zákazníkem a správcem (přičemž plnění smlouvy zahrnuje zejména veškeré nutné úkony k sjednání podmínek rezervace míst, potvrzení účasti zákazníka na akcích správce, realizaci rezervace).

Kategorie osobních údajů: identifikační a kontaktní údaje zákazníků zahrnující zejména jejich jméno, příjmení popřípadě členské číslo, e-mail, telefonní číslo, značka a typ vozu.

Správce upozorňuje, že výše uvedené osobní údaje předává provozovateli webhostingových služeb (zpracovatel) – WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230 373 41 Hluboká nad Vltavou Česká republika,  IČO: 28115708, která zajišťuje provoz těchto webových stránek správce a to za účelem jejich odeslání Správci.

Osobní údaje jsou uchovávány většinou do začátku dané akce správce.

Právní základ zpracování osobních údajů: Plnění smlouvy a zákonem stanovené povinnosti.